Victory Day!

Victory Day was widely celebrated at school. The participants of the event paid tribute to the soldiers and officers who were martyred while liberating our lands from the enemy.Students recited texts and poems on the victory ceremony, sang heroic songs and danced. The event was attended by war veterans, martyrs’ spouses.They shared their memories of the 44- Day Patriotic War.

Bənzər yazılar

2023 IGCSE İmtahan nəticələri

BSB, IGCSE imtahanlarında əldə etdiyimiz uğurlu nəticələri böyük bir şərəflə təqdim edir! Şagirdlərimiz bir daha təhsil bacarıqlarını göstərərək, ortalama 94% olmaqla üstün nəticələr əldə etdilər.

Read More »