Tarix və Missiya

Bakıdakı Britaniya Məktəbi (BSB), övladınızın nəzəri baxımdan tam  potensialını dərk etməyə, həmçinin dəyişməkdə olan cəmiyyətdə mükəmməl və məsulliyyətli bir həyata inam baxımından öz bacarıqlarını inkişaf etdirməyə şərait yaradan təkanverici və qayğıkeş mühit təklif edir.

BSB yuxarı kurs tələbələrinə aid Kembric Qabaqcıl Səviyyəsində universitetə daxil olma kvalifikasiyası ilə birlikdə 4-18 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan tam məktəb proqramı ilə təmin edir.

BSB Bakıda İngilis Milli Təhsil Proqramı üzrə Kembric Beynəlxalq Təhsil Proqramının səlahiyyətli dünya miqyaslı təminatçısıdır.

BSB – Azərbaycanda, Britaniya Beynəlxalq Məktəblər ŞurasıBeynəlxalq Məktəblər Şurası tərəfindən təyin ediləcək ilk məktəbdir.

Həm Kembric, həm də Edexcel, İlkin kursdan başlayaraq orta təhsil səviyyəsində IGCSE, AS, and A-Level səviyyəsində kurslara keçid almaqla, Bakıda beynəlxalq ictimaiyyətə beynəlxalq təhsil proqramları və kvalifikasiyalar təklif etmək məqsədilə BBM-ni təyin etmişdir.

BBM iki məktəbdən təşkil olunur: 4-11 yaşlı uşaqlar üçün İbtidai Məktəb və 11-18 yaşlılar üçün Orta Məktəb.

  İbtidai Məktəb İlkin Mərhələdən (Qəbul olunma), 1-ci (1-2 yaşlar) və 2-ci (3-6 yaşlar) Əsas Mərhələlərdən ibarətdir.

  6-cı sinifdə tələbələr ingilis dili, riyaziyyat və təbiət elmi fənlərindən Kembric 1 Orta təhsil səviyyəsində yoxlama imtahanları verir.

Tələbələr imtahanları müvəffəqiyyətlə verdikdən sonra Orta təhsil məktəbi proqramına keçid alır.

Orta Təhsil Proqramı 3-cü Əsas Mərhələdən (7-9 yaş), 4-cü Əsas Mərhələdən (10-11 yaş) və 6-cı sinifdən (12-13 yaş) təşkil olunmuşdur.

Tələbələr 9 yaşda ingilis dili, riyaziyyat və təbiət elmi fənləri üzrə Kembric 1-ci Orta təhsil proqramı səviyyəsində yoxlama imtahanları verirlər.

10-11 siniflər – Kembric IGCSE 

Orta Təhsil Proqramının Ümumi Beynəlxalq Sertifikatı, 7 fənn üzrə Kembric tərəfindən xarici qaydada müəyyən edilmiş, işarələnmiş və sertifikatlaşdırılmış imtahanlar ilə nəticələnməklə, 14-16 yaşlı məktəblilər üçün nəzərdə tutulmuş iki illik proqramdır.
Bu imtahanları tamamladıqdan sonra tələbələr 5-ci Əsas Mərhələ dərslərinə başlamaq üçün 12-ci sinifə keçid alırlar.

Kembric AS və A- Səviyyəsi, Universitetə qədərki Səviyyə və Beynəlxalq İbtidai Təhsil İli – 12-13 –cü siniflər


A Səviyyə iki hissəyə bölünmüş proqram olmaqla, birinci hissədə tələbələr iki ildə başa çatdırmalı üç fənn üzrə seçim edə bildikləri geniş çeşidli fənləri hər il tədris edirlər.
Universitetə qədərki proqram Amerika, Avropa, Türkiyə və Azərbaycan universitetlərinə müraciət etmək məqsədilə hazırlaşan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Beynəlxalq İbtidai Təhsil İli – dünyanın ən yüksək səviyyəli universitetlərinə yüksək balla daxil olmaq və bakalavr dərəcəsini əldə ertməyə hazırlaşan tələbələr üçün bir illik sürətli baza proqramıdır.
Yerli tələbələr beynəlxalq imtahanlardan başqa, Milli Sertifikat əldə etmək üçün 9-cu (10) və 11-ci (12) siniflərin sonunda Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən aparılan dövlət imtahanlarından keçməlidirlər.
Pronet Video Konfrans platforması tərəfindən mümkün olan “Məsafədən Təhsil” modulu Məktəb İdarəetmə Sisteminə tam inteqrasiya olunmuşdur.
Nəticə etibarilə, bizim yuxarı kurs tələbələrin kvalifikasiyaları dünya miqyaslı universitetlərə qapıları aça bilir. Birləşmiş Krallıqdan Almaniyaya, Kanadadan ABŞ-a, Hollandiyaya və Azərbaycana qədər Kembric kvalifikasiyaları hər yerdə tanınılır və dəstəklənilir.